157 005 regisztrált ügyfél
68 991 100 kiállított számla