490 205 vállalkozás
572 857 felhasználó
155 043 952 kiállított számla