Ezt a cikket utoljára ezen a napon módosítottuk: 2021.01.18. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben. Ha elavult információt találsz, kérjük, hogy jelezd ügyfélszolgálatunknak. Köszönjük!

FRISSÍTÉS: 2021. január 4-től eltörölték a számlázóprogramok bejelentési kötelezettségét a NAV felé, így ezentúl nem kell bejelenteni az ÁNYK-n keresztül a számlázóprogram használatát. Részleteket itt olvashatsz erről. 
TÁJÉKOZTATÓ
a számlázó programok és online számlázó rendszerek használatához kapcsolódó, 2014. 
október 1-jétől teljesítendő bejelentési kötelezettségről
 

A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában
megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet
(továbbiakban: NGM rendelet) 2014. október 1jétől hatályos 11. és 13. §-a alapján az
adóalany köteles az általa használt, illetve használatból kivont számlázó programot és/vagy
online számlázó rendszert az adóhatósághoz bejelenteni.

Az NGM rendelet 21. §-a alapján a 2014. október 1-jét megelőzően beszerzett és 2014.
október 1-jén még használatban lévő számlázó programok, igénybe vett online számlázó 
rendszerek, továbbá használatba vett, számla kibocsátására alkalmas saját fejlesztésű 
programok adatait az adóalanynak 2014. november 15-ig kell bejelenteni. A 2014.
október 1-je és 2014. október 15-e között használatból kivont számlázó program, online
számlázási szolgáltatás igénybevételének befejezését ugyancsak 2014. november 15-ig kell az
adóhatósághoz bejelenteni.

Egyéb esetekben a bejelentési kötelezettséget a számlázó program rendeltetésszerű
használatbavételétől, illetve használatból való kivonásától számított 30 napon belül (NGM
rendelet 11. §), valamint az online számlázó szolgáltatás igénybevételének kezdetétől, illetve
az online számlázási szolgáltatás igénybevétele befejezésétől számított 30 napon belül (NGM
rendelet 13. §) kell teljesíteni.

Az NGM rendelet 2. § 2. pontja szerint számlázó program a számla kibocsátására alkalmas
számítástechnikai program, programfunkció, programmodul, ideértve az online számlázó
rendszereket is. Ennek értelmében a bejelentési kötelezettség kiterjed azokra a többfunkciós
informatikai megoldásokra is – pl. komplex ügyviteli rendszerek – amelyek más funkciók
mellett számla kibocsátására is alkalmasak. Online számlázó rendszer alatt – az általános
fogalomhasználat szerint – a hálózaton keresztül elérhető, számlázó szolgáltatást nyújtó
rendszer értendő.

A bejelentésnek a következő adatokat kell tartalmaznia:

1.1 a használt számlázó program

 • nevét, azonosítóját,
 • fejlesztőjének nevét, és – ha van – adószámát,
 • értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának nevét, adószámát,
 • beszerzésének, használata megkezdésének vagy – saját fejlesztésű program
 • esetén – a rendeltetésszerű használatbavételének időpontját;

1.2 a használt online számlázó rendszer

 • az online számlázó rendszer nevét és elérhetőségét,
 • az online számlázási szolgáltatást nyújtó nevét, adószámát,
 • az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontját;

2.1 a használatból kivont számlázó program

 • 1.1 pont szerinti adatait,
 • használatból történő kivonásának időpontját;

2.2 a használatból kivont online számlázó rendszer

 • 1.2 pont szerinti adatait,
 • az online számlázási szolgáltatás igénybevétele befejezésének időpontját.

A számlázó program azonosítója bármilyen, a fejlesztő által meghatározott szám-, betű-, vagy
egyéb karakterkombináció lehet, ami a számlázó program egyedi azonosítására szolgál (ami
alapján a fejlesztő, a forgalmazó a számlázó programot az értékesítéskor nyilvántartásba
veszi). A számlázó program értékesítésekor, rendelkezésre bocsátásakor a vevőt, felhasználót
tájékoztatni kell a számlázó program nevéről és azonosítójáról.

A számlázó program frissítése, verzióváltása esetén nem kell ismételten bejelentést tenni,
miután ez esetben a használatba vett és már bejelentett program nem – csak annak működése
– változik, vagyis a korábbi név és azonosító alapján maga a program továbbra is
beazonosítható marad.

Amennyiben az adóalany helyett, de az adóalany nevében más állítja ki a számlát, a számlázó
programot használó adóalanynak azt az adóalanyt kell tekinteni, akinek/amelynek a nevében a
számlázó programmal a számlát kibocsájtják, vagyis nem a meghatalmazottat. Mindez nem
zárja ki annak a lehetőségét, hogy ténylegesen (fizikálisan) – a képviseleti szabályok
figyelembe vételével – a bejelentési kötelezettségnek a meghatalmazott tegyen eleget.

A bejelentés teljesítéséhez az adóhatóság a SZAMLAZO megnevezésű nyomtatványt
rendszeresíti. A SZAMLAZO adatlap internetes kitöltő-ellenőrző programja és a hozzá
tartozó kitöltési útmutató 2014. október 1-jétől lesz letölthető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
honlapjáról (http://www.nav.gov.hu > Letöltések > Nyomtatványkitöltő programok >
Egyszerű keresés/Összetett keresés, illetve az alábbi linkre kattintva:
http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok).
A nyomtatvány elektronikus kitöltését ezúttal is aktív súgó segíti.
(A nyomtatvány és kitöltési útmutatója előzetesen, tájékoztató jelleggel 2014. szeptember 1-
jétől a honlapon elérhető.)

A SZAMLAZO nyomtatvány elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül, illetőleg papír 
alapon nyújtható be 2014. október 1-jétől az állami adóhatóságnak.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A Számlázz.hu minden felhasználójának segítséget nyújt a bejelentési kötelezettség teljesítéséhez. Részletek rövidesen itt (blogunkban), Facebook oldalunkon, de regisztrált felhasználóinkat emailben is tájékoztatjuk.

Frissítés: további információ a teendőkről itt: kattints ide.

Frissítés2: a nyomtatvány feldolgozása időközben megtörtént – részletek itt: kattints ide.

Saját számlakibocsátó fiók regisztrációjához: kattints ide.