505 906 vállalkozás
591 893 felhasználó
167 777 113 kiállított számla