Ezt a cikket utoljára ezen a napon módosítottuk: 2022.10.21. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben. Ha elavult információt találsz, kérjük, hogy jelezd ügyfélszolgálatunknak. Köszönjük!

2022. szeptember 1-jével változott a kata! A korábban íródott bejegyzéseink (ahogy ez is) elavult információkat tartalmaz(hat)nak. 

  • Ha új katás, átalányadózó vagy vszja szerint adózó egyéni vállalkozóként továbbra is tevékenykedsz, Keret- és adófigyelő megoldásunkkal követheted alanyi adómentes és kata/átalányadó kereteidet számlázási fiókodban, teendőidre és a határidőkre is figyelmeztetünk, valamint bevallás-varázslóval segítünk a (kata/’58-as bevallás) elkészítésében!

Számlázz.hu #start, #digital vagy #profi előfizetés mellé külön díj ellenében érhető el a szolgáltatás! Részletek a Keretfigyelőről itt

→ A Keret- és adófigyelőn keresztül a QUiCK pénzügyi modul felületén adózási támogatást nyújtunk az áfakörbe tartozó új katás, átalányadózó és vszja szerint adózó egyéni vállalkozóknak, valamint az alanyi adómentes és áfakörös társas vállalkozóknak is!

  • A kata után is van élet: katautan.szamlazz.hu oldalunkon adónem-kisokost, átalányadó kalkulátort, ipa kalkulátort, cégalapítási, bankszámlanyitási tudnivalókat, valamint könyvelőkereső és digitális támogatást találsz egy helyen.
Irány a Keret- és adófigyelő

Adatszolgáltatási kötelezettségekkel kapcsolatos fontos tudnivalókról, határidőkről most külsős szakértőnk, Szűcs Ildikó osztja meg veletek a tapasztalatait és gondolatait a Számlázz.hu blogján.

Március 31-ig a katás vállalkozások partnereinek is adatszolgáltatási kötelezettségük van az 1 millió forint feletti kifizetésekről. A katás vállalkozás a bevallásában már közölte ezt az adatot. Kontroll adatszolgáltatásban a kifizetőknek is be kell küldeniük a 21K102 nyomtatványon. A NAV-hoz mindkét fél részéről beérkezik az információ, ezért is fontos az adatszolgáltatás pontos kitöltése.

Kifizetői oldalról kinek kell adatot szolgáltatnia és mire kell figyelni az értékhatár meghatározásakor? Összegyűjtöttük a gyakorlati tudnivalókat.

Ki kötelezett az adatszolgáltatásra 2022. március 31-ig?

A kataadóalanyok üzleti partnerei részére adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő az Art. szerinti adózókra, ide értve a társasházat is, de ide nem értve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyt és a kisadózók tételes adójának alanyát. (Katv. 13. §)

Az adatszolgáltatásban azokról a katás vállalkozások adatairól és részükre kifizetett összegről kell adatot közölni, amelyeknek 2021-ben 1 millió forintot meghaladó juttatás történt.

Mire kell figyelni az összeghatár meghatározásakor?

A kifizetés napja számít, nem a számla dátumok

Az értékhatárba csak azok a összegek számítanak, amelyek 2021-ben – kata adóalanytól kapott számlára – kifizetésre kerültek (pénz átvétele, vagy a számlán való jóváírás napja). Ennek megfelelően az adatszolgáltatás szempontjából nem kell figyelembe venni a számlán szereplő teljesítési időpontot, vagy a számla kiállítás dátumát.

Mivel az adatszolgáltatás pénzforgalmi szemléletű, ezért itt különösen fontos figyelni az éven áthúzódó tételekre, amikor például

  • a számla 2020-ban kiállításra került, de a kifizetés, vagy részkifizetés csak 2021-ben történt meg. Ebben az esetben a 2021-ben kifizetett összeget figyelembe kell venni az adatszolgáltatásban.
  • a 2021-ben számlázott, de 2022-ben kifizetett összeg nem szerepelhet a 2021-re vonatkozó adatszolgáltatásban.

Példa

Ha a katás vállalkozás 2021. novemberben és decemberben 600.000-600.000 forint értékben nyújtott (alanyi adómentes) szolgáltatást. 2021-ben csak a novemberi számla került kiegyenlítésre, a decemberi számláját a vállalkozás csak 2022. januárjában fizette ki. Erről a katás partnerről nem kell adatot szolgáltatni, mivel a 2021. évben a kataadóalanynak 600.000 forint bevétele volt a vállalkozástól.

Csak azt az összeget, ami a kataadóalanynál bevétel

A kifizető által a kisadózó vállalkozásnak 2021-ben különböző időpontokban juttatott összegeket egybeszámítva, egyösszegben kell figyelembe venni (amely nem tartalmazza az áfa összegét).
Amennyiben az összevont összeg meghaladja az 1 millió forintot, az összevont összeget kell az adatszolgáltatásban szerepeltetni.

A devizában keletkezett bevételt a bevétel megszerzésének időpontjában irányadó hivatalos MNB devizaárfolyamának alapulvételével kell forintra átszámítani.

Példa

2021. decemberben bruttó 1.016.000 forintos, 27%-os áfás (nettó 800.000 Ft) és bruttó 127.000 forintos (nettó 100.000 Ft) számlát állított ki. Mindkét számla teljes összege 2021-ben kiegyenlítésre került.
A 2021. évben erről a katás vállalkozásról nem kell adatot szolgáltatni, mivel a kisadózó vállalkozás bevételének minősülő összeg (900.000 forint) nem haladja meg az 1 millió forintot.

Az adatszolgáltatás teljesítése során nem kell figyelembe venni

  • a kisadózó vállalkozás olyan bevételét, amelyről a kisadózó vállalkozás nem számlát vagy költségelszámolásra alkalmas bizonylatot állított ki.
  • a számlán szereplő áfa összegét.

TIPP: Az adatszolgáltatás készítése előtt célszerű a katás partnerek folyószámláját ellenőrizni, hogy a számla és a kapcsolódó kifizetések összepontozásra kerültek-e.

A fenti példák alapján látható, hogy kettős könyvvitelt vezető vállalkozásoknál az adatszolgáltatás teljesítése fokozott körültekintést igényel.

Kifizetői adatszolgáltatás határideje, beküldése

Az adatszolgáltatás határideje a tárgyévet követő év március 31. napja, melyet K102 jelű nyomtatványon kell teljesíteni. Ennek megfelelően a 2021-es évre vonatkozóan 21K102 adatszolgáltatást kell benyújtani, melynek határideje: 2022. március 31.
(Jogutódlással, vagy jogutód nélküli megszűnéssel kapcsolatos határidők ettől eltérnek. Ld. a nyomtatvány kitöltési útmutatóban.)

21K102 ún. kötegelt nyomtatvány:

  • 21K102A lapon az adatszolgáltató adatait és az adatszolgáltatásban érintett katás vállalkozások számát kell közölni.
  • 21K102M lapból kisadózó vállalkozásonként egyet-egyet szükséges kitölteni, amelyekről adatszolgáltatási kötelezettsége van a kifizetőnek.

Az adatszolgáltatás készítése a SMARTBooks Könyvelésben

Látszólag egyszerűnek tűnik az adatszolgáltatás, mégis az összeg meghatározásakor – különösen a kettős könyvvitelt vezető vállalkozásoknak – a könyvelési szabályoktól teljesen eltérő szempontokat kell figyelembe vennie. Ennek a kigyűjtése időigényes lehet, ezért a SMARTBooks Könyvelés az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó analitika mellett a 21K102 nyomtatvány ÁNYK-ba importálható adatait is gombnyomásra elkészíti (KATA adatszolgáltatás menüpontban). Ha még nincs SMARTBooks Könyvelés fiókod, regisztrálj az ingyenes próbaidőszakra kötelezettségek nélkül, és próbáld ki a KATA adatszolgáltatást. A SMARTBooks ügyfélszolgálata segít a beköltözésben!

21K102 nyomtatvány

Jogszabályi hivatkozások
Katv. (2012. évi CXLVII. törvény) 13. §
Katv. (2012. évi CXLVII. törvény) 2.§ 12. pontja

Forrás
Forrás

A cikk kizárólag tájékoztató jelleggel készült, a közölt információk nem tekinthetők tanácsadásnak, nem használható szakvéleményként vagy állásfoglalásként.
Bár mindent megteszünk a pontos tájékoztatás érdekében, nem vállalunk felelősséget a tájékoztatóban esetlegesen szereplő elírásokért vagy annak eltérő értelmezéséért, valamint a tájékoztatóban található információk alapján eljáró személyek ebből fakadó esetleges káráért vagy veszteségéért.