329 290 vállalkozás
381 109 felhasználó
89 057 869 kiállított számla